วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2554

รับรางวัล DBD Verified (Trustmark)

วัน e-Commerce Day รับรางวัล DBD Verified (Trustmark)
วันที่ 8 กันยายน 2554 ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

บริษัท เจเอสเค โปรโมชั่น จำกัด ภายใต้ Website: www.JSK2545.com | www.เครื่องหยอดเหรียญ.com ได้รับโล่ห์รางวัล DBD Verified รับรองความน่าเชื่อถือ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ผู้มอบรางวัล DBD Verified รับรอง
 ความน่าเชื่อถือ ให้กับนายยุรชัย นานานุกูล กรรมการ บริษัท เจเอสเค โปรโมชั่น จำกัด

คุณอริสรา กำธรเจริญ (หมวย) พิธีกรชื่อดัง กับ คุณยุรชัย นานานุกูล กรรมการ บริษัท เจเอสเค โปรโมชั่น จำกัด
คุณยุรชัย กับรางวัล DBD Verified (Thai Trustmark)

รวมรูป 08-09-11 รับรางวัล DBD Verified
รับรางวัล DBD Verified (Trustmark)
ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ JSK Promotion Co., Ltd.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น