วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2554

SME Bank สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย กับ ธุรกิจหยอดเหรียญ JSK

SME Bank | ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
โครงการสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย กับ ธุรกิจหยอดเหรียญ JSK

ขอเชิญผู้ประกอบการ หรือ ผู้ลงทุน เข้าร่วม "โครงการสินเชื่อธุรกิจหยอดเหรียญกับ JSK"
เป็นความร่วมมือระหว่าง JSK กับ SME Bank ในการขออนุมัติสินเชื่อให้กับผู้ลงทุนรายย่อย
ได้ง่าย และสะดวกมากขึ้น

รายละเอียดการอนุมัติโครงการ
 • วงเงินสินเชื่อรายละ 50,000 - 500,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยต่ำ (8% ต่อปี MLR+1%) 
 • ผ่อนนานสูงสุดถึง 7 ปี (1-7 ปี)
 • ใช้บุคคล หรือ นิติบุคคล ค้ำประกันเท่านั้น
ตัวอย่างที่ 1
ผู้ลงทุน ซื้อ ตู้น้ำดื่มเรนโบว์ + เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ + ตู้เติมเงินเรนโบว์ ออนไลน์
กรณี ราคารวมทั้งหมด 100,000 บาท (วงเงินกู้ 100,000 บาท)
- แบ่งจ่ายระยะเวลา 3 ปี (36 งวด) จ่าย 3,200 บาทต่อเดือน  --> 3,200 x 36 = 115,200 บาท
- แบ่งจ่ายระยะเวลา 7 ปี (84 งวด) จ่าย 1,600 บาทต่อเดือน --> 1,600 x 84 = 134,400 บาท

ตัวอย่างที่ 2
ผู้ลงทุน ซื้อ ตู้น้ำมันเจ็ทโซ่ปั๊ม + ตู้หยอดเหรียญ + กล่องหยอดเหรียญ + เครื่องชั่งน้ำหนักหยอดเหรียญ
กรณี ราคารวมทั้งหมด 200,000 บาท (วงเงินกู้ 200,000 บาท)
- แบ่งจ่ายระยะเวลา 3 ปี (36 งวด) จ่าย 6,300 บาทต่อเดือน  --> 6,300 x 36 = 226,800 บาท
- แบ่งจ่ายระยะเวลา 7 ปี (84 งวด) จ่าย 3,200 บาทต่อเดือน --> 3,200 x 84 = 268,800 บาท

ตัวอย่างที่ 3
ผู้ลงทุน ซื้อ ตู้คาราโอเกะ + ห้องคาราโอเกะ + ตู้เกมส์สัมผัส + ตู้เกมส์หยอดเหรียญ + โต๊ะโกล์

กรณี ราคารวมทั้งหมด 500,000 บาท (วงเงินกู้ 500,000 บาท)
- แบ่งจ่ายระยะเวลา 3 ปี (36 งวด) จ่าย 15,700 บาทต่อเดือน  --> 15,700 x 36 = 565,200 บาท
- แบ่งจ่ายระยะเวลา 7 ปี (84 งวด) จ่าย 7,800 บาทต่อเดือน --> 7,800 x 84 = 655,200 บาท

ดูสินค้าหยอดเหรียญทั้งหมด
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ตารางแสดงอัตราผ่อนชำระเงินกู้สินเชื่อรายย่อยของ SME
 หมายเหตุ: ปัจจุบัน MLR = 7% ต่อปี (อาจมีการปรับเปลี่ยนตามประกาศของธนาคาร)ตารางแสดงอัตราผ่อนชำระเงินกู้ ธนาคารอื่นๆ อัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปี


เอกสารประกอบการขอสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย

กรณี ผู้กู้ เป็นบุคคลธรรมดา
1. ทะเบียนบ้าน และ บัตรประชาชน ตัวจริงพร้อมสำเนา
2. สำเนาทะเบียนสมรส | ทะเบียนหย่า
3. แผนที่ติดตั้ง | ภาพถ่ายสถานประกอบการปัจจุบัน
4. สำเนาใบทะเบียนการค้า หรือ หนังสืออนุญาตจากหน่วยงานราชการ
5. หลักฐานการเช่าสถานประกอบการ พร้อมใบเสร็จ หรือ ใบยินยอมให้ใช้สถานที่ของเจ้าบ้าน
6. ภาพถ่าย | สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก หรือ กระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน
7. เอกสารภาระหนี้สินกับสถาบันการเงินอื่น พร้อมหลักฐานการผ่อนชำระ
8. เอกสารอื่นๆ ที่จำเป็น ซึ่งเจ้าหน้าที่จะแจ้งในภายหลัง

กรณี ผู้ค้ำ เป็นบุคคลธรรมดา

1. ทะเบียนบ้าน และ บัตรประชาชน ตัวจริงพร้อมสำเนา
2. สำเนาทะเบียนสมรส | ทะเบียนหย่า
3. เอกสารแสดงที่มาของรายได้ เช่น ใบรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 6 เดือน
4. เอกสารภาระหนี้สินกับสถาบันการเงินอื่น พร้อมหลักฐานการผ่อนชำระ
5. เอกสารอื่นๆ ที่จำเป็น ซึ่งเจ้าหน้าที่จะแจ้งในภายหลัง


กรณี ผู้กู้ และ/หรือ ผู้ค้ำ เป็นนิติบุคคล
1. หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ (ไม่เกิน 3 เดือน)
2. ทะเบียนบ้าน และ บัตรประชาชน ตัวจริงพร้อมสำเนา ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามทุกคน
3. แผนที่ติดตั้ง | ภาพถ่ายสถานประกอบการปัจจุบัน
4. งบการเงินของกิจการย้อนหลัง 3 ปี (ถ้ามี) ที่ยื่นกรมสรรพากร และงบภายใน
5. หลักฐานการเช่าสถานประกอบการ
6. เอกสารภาระหนี้สินกับสถาบันการเงินอื่น พร้อมหลักฐานการผ่อนชำระ เช่น สำเนาสัญญากู้เงิน, สำเนาใบเสร็จการผ่อนชำระ ย้อนหลัง 6 เดือน
7. หลักฐานการปรับโครงสร้างหนี้ (ถ้ามี)
8. เอกสารอื่นๆ ที่จำเป็น ซึ่งเจ้าหน้าที่จะแจ้งในภายหลัง

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
สนใจ "โครงการสินเชื่อธุรกิจหยอดเหรียญกับ JSK"
ติดต่อโทร. 0-2245-7575-9, 08-6999-8502
E-Mail: rainbow@jsk2545.com
Website: www.JSK2545.com (ดูสินค้าหยอดเหรียญต่างๆ)
คุณยุรชัย นานานุกูล (Project Manager) JSK Promotion Co., Ltd.

2 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ21 ตุลาคม 2554 07:48

  แล้วถ้าอย่างมีสินทรัพย์ค้ำประกันอยู่ละค่ะ จะสามารถกู้ได้ง่ายไหม ต้องการทุนสัก 4-5 แสนบาทค่ะ แต่เป็นโฉนดแม่

  ตอบลบ
 2. มีสินทรัพย์ค้ำประกัน จะสามารถกู้ได้ง่ายมากขึ้นครับ ส่วนเงินทุนที่ต้องการประมาณ 4-5 แสนบาท ต้องดูว่าโฉนดที่เป็นของคุณแม่ มีมูลค่าเท่าไหร่ครับ สนใจสอบถามเพิ่มเติมดที่บริษัทฯ ครับ

  ตอบลบ